Σύνδεση | Νέα εγγραφή | Καλάθι αγορών (0) | Λίστα επιθυμιών (0)
 δεν έχετε προϊόντα στό καλάθι αγορών
Σύνολο: 0,00 €
  αρχική σελίδα
Κατάλογος
Αποστολές Πανελλαδικά με αντικαταβολή
εγγραφείτε για να λαμβάνετε
το ενημερωτικό μας δελτίο
Οροί χρήσης επιστροφή
Αρχική Σελίδα > Οροί χρήσης

Οροί χρήσης

Το www.itsatoy.gr  είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα παιχνιδιών και ειδών δώρου που διαθέτει προς πώληση τα προϊόντα της επιχείρησης με την επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αραπάκη 78 & Αγίας Βαρβάρας 2, στην Καλλιθέα.


Οι παρακάτω όροι και οι προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα  IT’S A TOY  που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.itsatoy.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται τους όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμιά εξαίρεση ή επιφύλαξη. Εάν κάποιος από τους χρήστες δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Το itsatoy.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να τροποποιεί ελεύθερα και μονομερώς τις προϋποθέσεις και τους όρους συναλλαγών όποτε αυτή το κρίνει αναγκαίο , αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 
Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ δεσμεύεται για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η επιχείρηση στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ στα πλαίσια των συναλλαγών που διενεργούνται δια μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος itsatoy.gr, δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης , για οποιαδήποτε αιτία.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα IT’S A TOY   ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα του πελάτες σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο ( πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου.
Σε καμιά περίπτωση η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημιά( θετική, ειδική ή αποθετική οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευτικά ή / και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών δεδομένων διαφυγόντα κέρδη χρηματική ικανοποίηση κλπ) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/ και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/ και προϊόντων ή/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή / και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/ και πληροφορείς που διατίθενται μέσω αυτού.

 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, που αφορά τον διακριτικό τίτλο-λεκτικό και το λογότυπο του itsatoy.gr (κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα), καθώς και γραφικών αναπαραστάσεων, σχεδιών, φωτογραφιών, κειμένων κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τoυ Αναστάσιου Ν. Κανδρή διακριτικός τίτλος “Tornado Web” και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων.
Για την χρήση των φωτογραφιών, γραφικών, γραμματοσειρών και κείμενων τρίτων δημιουργών έχουν εξασφαλιστεί όλες οι νόμιμες άδειες και δεν προσβάλουν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Η απεικόνιση λογοτύπων τρίτων εταιριών και φωτογραφιών προϊοντικού χαρακτήρα που παρουσιάζονται στο itsatoy.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των κατόχων τους και έχουν παρασχεθεί πρός χρήση στο ηλεκτρονικό κατάστημα itsatoy.gr από τους νόμιμους κατόχους τους ή από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους - εμπορικούς συνεργάτες αυτών.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή , μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού συστήματος. Η αναπαραγωγή , επανέκδοση , φόρτωση , ανακοίνωση , διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ  ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου-κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Ονόματα , εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα IT’S A TOY  ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα των κατόχων τους ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος της χρήσης τους.

 
Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μην χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα IT’S A TOY για:
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση και στον κάτοχο του itsatoy.gr ή σε οποιοδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει είτε την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών ,της ανηλικότητας κλπ.
3. αποστολή, δημοσίευση , αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον νόμο ή της εν ισχύει συμβάσεις ( όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
4. Αποστολή , δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου του οποίου παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία , εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό , πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
5. Αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή , την πρόκληση βλάβης , την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.6. Η θελημένη η αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος:
1. για την ορθότητα και εγκυρότητα των στοιχείων που παραθέτει στο ηλεκτρονικό κατάστημα itsatoy.gr.
2. για την ασφαλή φύλαξη και μη διάδοση των προσωπικών του κωδικών και άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτους, που του έχουν παρασχεθεί.

Ασφάλεια

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα , με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

 

Γενικές Πληροφορίες

Προφίλ
Οροί χρήσης
Προσωπικά δεδομένα
Επικοινωνία

Επικοινωνία
Πληροφορίες Αγορών

Τρόποι αγορών
Αποστολές - Παραλαβές
Τρόποι Πληρωμής
Πολιτική επιστροφών
Best Book Shop

Copyright © Tornado Web